ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Η Icas είναι μια εταιρία που τηρεί τη σχετική δεοντολογία και έντονα προσανατολισμένη στην παραγωγή με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των απορριμμάτων επεξεργασίας, είναι ανακυκλώσιμα και επομένως επαναχρησιμοποιήσιμα.