EKOROZWÓJ

Icas to firma etyczna i poważnie nastawiona na produkcję przyjazną dla środowiska. Wszystkie materiały użyte do realizacji produktów, w tym odpady przetwórcze, nadają się do recyklingu, a zatem do ponownego wykorzystania.